Hudební ukázky

     Při stahování hudby ve formátu MP3 si prosím zjistěte, zda je váš počítač k tomuto vybaven. Stahování formátů MP3 může trvat  i  desítky  vteřin,  mějte prosím  trpělivost, než začne  hudba hrát a neklikejte na další odkazy. Taktéž může docházet, v závislosti  na  rychlosti  přenosu  dat  a  přesycení sítě, k trhané - přerušované reprodukci hudby. Hudba ve formátu MIDI by neměla činit žádné potíže.

 

     Tyto hudební ukázky slouží k výukovým účelům 

 

 

 

 

BWV   565 - Toccata d moll (varhany)     

BWV   560 - Fuga B dur (varhany)     

BWV     29 - Sinfonia D dur (varhany a orchestr)

BWV 1047 - Braniborský koncert č.2 F dur (trubka, zobcová flétna, hoboj, housle a orchestr)

BWV   244 - Matoušovy pašije (úvodní dvojitý sbor - ukázka)

BWV   232 - závěrečný sbor : Dona nobis pacem z velké mše h-moll

BWV   243 - Et exsultavit (Magnificat D dur - mezzo sopran : Magdalena Kožená)   -  MAGDALENA KOŽENÁ

BWV   147 - sbor z kantáty Herz und Mund und Tat und Leben

BWV   847 - Temperovaný klavír - preludium c moll (klavír)

BWV   882 - Temperovaný klavír - fuga Fis dur (klavír)

BWV 1069 - Orchestriální suita č.3 D dur - Air 

BWV 1080 - Umění fugy - poslední nedokončená část na B-A-C-H

 

 

 

 

 

   FORMÁT MIDI   

   

 

Toccata a fuga d moll BWV 565

 

 

Triová sonáta Es dur BWV 525

 

 

Fuga b moll BWV 579 (téma na Corelliho)

 

 

Air z Orchestriální suity č.3 D dur BWV 1068

 

Preludium a Fuga Es dur BWV 552 [ srov. v Preludium a Fugu - ukázky ]

 

 

 1.ukázka z Janových pašijí BWV 245 

 

 

 2.ukázka z Janových pašijí BWV 245 

 

 

 Invence BWV 784 (a moll)

 

 

Další ukázky ve formátu MIDI na stránce STRUČNÝ ŽIVOTOPIS (zeleně podtržený hypertextový odkaz)