Průřez kostela sv.Tomáše

 

 

 

        

Křížová klenba

Bachovy varhany

Novogotická západní fasáda

Oltář

Křtitelnice

Hrob Bacha v podlaze kostela

Kostelní okno

 

 

ZPĚT