Lipsko dobové

 

 

             

   Dobové panorama Lipska                                                                                            Lipsko v roce 1632

        

 

                                  

                                                    Kostel sv.Tomáše a škola                                                         Lipsko s kostelem sv.Tomáše                                                                                     

 

                                                              

      

                Kostel sv.Tomáše v Lipsku                                                                                     Dům, ve kterém Bach v Lipsku bydlel

 

 

 

                                                                                     Škola sv.Tomáše po přestavbě do r.1902

 

 

                  

                                  Kostel sv.Mikuláše v Lipsku                                          Varhany Z.Thayssnera v kostele sv.Mikuláše v Lipsku

 

zpět