Hudební díla J.S.BACHA

 

    Tento rejstřík je zároveň neúplným seznamem Bachových děl. Uvádím je podle katalogu  ,,Thematisch-systematisches Verzeichnis der Werke J.S.Bachs" Wolfganga Schmiedera ( zkratka BWV ).Tato stránka neobsahuje odkazy pro hudební ukázky jako stránka HUDEBNÍ UKÁZKY a STRUČNÝ ŽIVOTOPIS J.S.BACHA.

 

Kantáty 

BWV 1-30,30a,31-34,34a,35-36,36a-36c,37-66,66a,67-69,69a,70-80,

    80a, 81-120, 120a, 121-134, 134a,135-173,173a,174-190,190a,

    191-193,193a,194-197,197a,198-200.

 

Světské kantáty  

BWV 201-205,205a,206-207,207a,208-210,210a,211-216.

 

Moteta 

BWV 225-230.

 

Mše a Magnificat   

BWV 232 Messe in h moll,

BWV 233-236 Kurze Messen F,A,g,G,

BWV 237-241 Sanctus C,D,d,G,

BWV 243 Magnificat D dur, 243a Es dur.

 

Pašije, oratoria, chorály a písně

BWV 244 Matoušovy pašije

BWV 244a Klagt Kinder (smuteční hudba)

BWV 245 Janovy pašije

BWV 246 Pašije podle sv.Lukáše (Bachovo autorství pochybné)

BWV 247 Pašije podle sv.Marka

BWV 248 Vánoční oratorium

BWV 249 Velikonoční oratorium

BWV 249a Entfliehet, verschwindet

BWV 250-438 Čtyřhlasé chorály, z nichž 162 pochází z jiných Bachových děl

BWV 439-507 Duchovní písně a árie z Schemelliho zpěvníku.

BWV 508-518 Árie a písně z 2. Knížky pro Annu Magdalénu (jeho 2.manželka)

 

SKLADBY PRO VARHANY

BWV 225-230 Šest triových sonát : Es dur, c moll, d moll, e moll, C dur, G dur

BWV 531 Preludium a fuga C dur 

BWV 532 Preludium a fuga D dur

BWV 533 Preludium a fuga e moll

BWV 534 Preludium a fuga f moll

BWV 535 Preludium a fuga g moll

BWV 536 Preludium a fuga A dur

BWV 537 Preludium a fuga c moll

BWV 538 Preludium (Tokáta) a fuga (dórská)

BWV 539 Preludium a fuga d moll

BWV 540 Preludium (Tokáta) a fuga F dur

BWV 541 Preludium a fuga G dur

BWV 542 Preludium (Fantazie) a fuga g moll

BWV 543 Preludium a fuga a moll

BWV 544 Preludium a fuga h moll

BWV 545 Preludium a fuga C dur

BWV 546 Preludium a fuga c moll

BWV 547 Preludium a fuga C dur

BWV 548 Preludium a fuga e moll

BWV 549 Preludium a fuga c moll

BWV 550 Preludium a fuga G dur

BWV 551 Preludium a fuga a moll

BWV 552 Preludium a fuga Es dur

BWV 553-560 Osm malých preludií a fug: C dur,d moll,e moll,F dur,g moll,a moll,B dur

BWV 561 Fantazie a fuga a moll

BWV 562 Fantazie a fuga c moll

BWV 563 Fantazie con imitazione  h moll

BWV 564 Tokáta, Adagio a fuga C dur

BWV 565 Tokáta a fuga d moll

BWV 566 Tokáta E dur (C dur)

BWV 567 Preludium C dur

 - bude dále doplněno, děkuji za pochopení.                      

 

úvodní stránka

 

stručný životopis J.S.BACHA

 

hudební ukázky

 

fotogalerie

 

odkazy

 

E-Mail