Časový přehled Bachova života

 

1685    21.března, narození v Eisenachu v rodině Johanna Ambrosia Bacha

1694    1.5. - umírá Bachova matka Alžběta

1695    2.2. - umírá Bachův otec Johann Ambrosius , 

1695    Bach odchází do Ohrdrufu k bratrovi Johannu Christophovi

1700    sboristou u sv. Michala v Lüneburgu

1702    jde do Hamburku poslouchat varhaníka Reinckena

1703    houslistou u výmarského vévody Johanna Ernsta, varhaníkem Nového kostela v  Arnstadtu

1706    potíže s arnstadtskou konzistoří

1707    jmenován varhaníkem u sv. Blažeje v Mühlhausenu, 17.10.- sňatek s Marií Barborou

1708    píše kantátu Gott ist mein König, jmenován dvorním varhaníkem vévody Wilhelma Ernsta

1708    29.12. - narození Kathariny Dorothey (1.dítě), zemřela 1777     

1710    22.11. - narození  Wilhelma Friedemanna (2.dítě)

1713    23.2. - narození dvojčat Johanna Christopha a Marie Sophie, zemřeli 23.2.a 13.3. - (3.a 4.dítě)

1714    2.3. - koncertní mistr ve Výmaru

1714    8.3. - narodil se Carl Philipp Emanuel (5.dítě) - (taktéž skvělý komponista) 

1715    11.5. - narodil se Johann Gottfried Bernhard (6.dítě)

1717    6.11. - Bach ve vězení ve Výmaru

1718    koncertním mistrem knížete Leopolda von Anhalt-Köthen

1718    květen až červen - s knížetem Leopoldem v Karlových Varech

1718    15.11. - narození Leopolda Augusta (7.dítě), zemřelo 28.9.1719

1720    květen až červen - 2.cesta do Karlových Varů

1720    umírá první manželka Marie Barbora - 7.7. pohřbena

1721    Braniborské koncerty, 3.12. sňatek s Annou Magdalenou (zemřela 1760)

1722    Klavírní knížka pro Annu Magdalenu, 1.díl Dobře temperovaného klavíru

1722    prosinec - ucházení se o lipský kantorát

1723    narození dcery Christiany Sophie Henrietty (8.dítě), zemřela 29.6.1726

1723    kantorem u sv.Tomáše v Lipsku

1724    26.2. - narození Gottfrieda Heinricha (9.dídě), zemřel 1763

1724    7.4. - Janovy pašije v kostele sv.Tomáše

1725    14.4. - narození Christiana Gottlieba (10.dítě), zemřelo 21.9.1728

1725    Knížka pro Annu Magdalenu

1726    5.4. - narození Elisabeth Juliany Frederiky (11.dítě)

1727    14.4. - snad provedení Matoušových pašijí v Thomaskirche

1727    30.10. - narození Ernesta Andrease (12.dítě), zemřelo 1.11.

1728    10.10. - pokřtěna Regina Johanna (13.dítě), zemřela 25.4.1735

1730    1.1. - narození Christiany Benedikty (14.dítě), zemřelo 4.1.

1731    28.3. - narození Christiany Dorothei (15.dítě), zemřela 31.8.1732

1732    21.6. - narodil se Johann Christoph Friedrich (16.dítě)

1733    návštěva Drážďan, 5.11. - pokřtění Johanna Abrahama (17.dítě), zemřel 6.11.

1734    premiéra Vánočního oratoria

1735    5.9. - narození Johanna Christiana (18.dítě)

1736    spory s Ernestim, 19.11. - jmenování dvorním skladatelem polského krále a saského kurfiřta

1737    jaro - Bach se zříká vedení Collegia musica, 30.10. - pokřtěna Johanna Carolina (19.dítě)

1739    2.10. - Bach se ujímá znovu vedení Collegia musica

1741    zveřejnění Goldbergových variací

1742    22.2. - pokřtění Regina Susanna (20.dítě)

1744    2.díl Dobře temperovaného klavíru

1747    návštěva u Bedřicha Velikého v Postupimi - Hudební obětina

1748    Umění fugy

1750    Příprava (rytí) Umění fugy

1750    březen - duben : Bach se podrobuje oční operaci

1750    umírá 28. července v Lipsku - (31.7. pohřben na hřbitově sv. Jana - nyní v kryptu kostela sv. Tomáše)

 

1829 - Mendelsson uvádí znovu do života Matoušovy pašije a od té doby je Bach opět v oblibě

 

Z p ě t